פיצה גרינברג פתוחה למשלוחים

עכשיו אצלכם בבית. 03-7444022